Általános szerződési feltételek

Általános feltételek Végfelhasználók

Nagyra értékeljük a Bakeronline SA-ben, Adolf Baeyensstraat 53, 9040 Gent, Belgium (áfa BE0543469620) (a továbbiakban: Bakeronline) társaságba helyezett bizalmát, és komolyan vesszük jogait. Ezek az általános feltételek tájékoztatják Önt jogi helyzetéről weboldalunk, a webes alkalmazás és az alkalmazás (a továbbiakban: Szolgáltatások) használata során. Szolgáltatásaink elérésével vállalja, hogy betartja az alábbi feltételeket. Ezek a feltételek vonatkoznak minden ajánlatra, megrendelésre, megállapodásra, … (korlátozás nélkül) a Bakeronline-al és / vagy azon keresztül.

SZOLGÁLTATÁS

A Bakeronline kommunikációs, rendelési és tranzakciós platformot kínál a regisztrált kereskedők és ügyfeleik, a végfelhasználók számára. A Bakeronline's Services szolgáltatáson keresztül a regisztrált végfelhasználók online rendelhetnek (és adott esetben fizethetnek) a regisztrált kereskedőknél. A Bakeronline nem szerződő fél, sem közvetítő, hanem csak a szükséges infrastruktúrát biztosítja a regisztrált kereskedők és végfelhasználók számára.

REGISZTRÁCIÓ

Minden végfelhasználó, aki szolgáltatásainkat használni kívánja, köteles regisztrálni. A regisztrációs űrlapot valós adatokkal és teljes egészében ki kell tölteni. Szolgáltatásainkra regisztrációjával Ön megerősíti, hogy legalább 16 éves. A Bakeronline jogosult megtagadni a regisztrációt, vagy visszaélés vagy csalás esetén visszavonhatja a regisztrációt. A regisztrációra nincs jog. A Bakeronline és a végfelhasználó között a Bakeronline Szolgáltatásainak felhasználásáról szól megállapodás a regisztráció pillanatában jön létre, a Bakeronline általi megerősítéssel, amely vagy e-mailben történik, vagy a végfelhasználók számára a Szolgáltatásokhoz való hozzáférés engedélyezésével.

A végfelhasználó kötelezettséget vállal arra, hogy a Szolgáltatásainkra történő regisztráció során és után bevitt jelszavait és egyéb (személyes) adatait megvédi a jogosulatlan hozzáféréstől. Ha a végfelhasználónak tudomása van egy (potenciális) biztonsági sérülésről, például lopásról vagy (személyes) adatok jogosulatlan továbbításáról, vagy a végfelhasználó úgy véli, hogy ilyen biztonsági sérülés megtörténhet, azonnal értesítenie kell a Bakeronline-t. A végfelhasználó vagy bármely más (kapcsolódó) személy nem férhet hozzá más regisztrált magánszemély vagy kereskedő felhasználói fiókjához. A végfelhasználó vállalja, hogy rendszeresen frissíti a jelszavát.

A VISSZAVONÁS JOGA

A végfelhasználónak joga van visszavonni a vásárlást, mindaddig, amíg a regisztrált kereskedő még nem hagyta jóvá a megrendelést. A regisztrált kereskedőnek mindig joga van megrendelést megtagadni. Jóváhagyás / elutasítás esetén a végfelhasználó e-mailt kap. Ez azt jelenti, hogy a végfelhasználónak már nincs joga visszavonni a vásárlását attól a pillanattól kezdve, amikor a regisztrált kereskedő jóváhagyja a megrendelést. Ekkor jön létre a megállapodás a regisztrált kereskedő és a végfelhasználó között. A végfelhasználó mindenkor felelősségre vonható a megrendelés kifizetéséért, amennyiben nincs jelen az átvétel időpontjában. Házhozszállítás esetén a végfelhasználó mindent megtesz annak érdekében, hogy a megrendelést a megbeszélt időpontban átvegye. Ha a végfelhasználó nem tud ennek eleget tenni ebben a pillanatban, akkor legalább két órával megelőzően köteles felvenni a kapcsolatot a regisztrált kereskedővel.

A regisztrált kereskedőnek csak gondos eljárási („best effort”) kötelezettsége van a Bakeronline webáruházán keresztül nyújtott hozzáférés, megrendelési eljárás, kézbesítés vagy egyéb szolgáltatások kapcsán. A kereskedőnek joga van, hogy karbantartás, frissítés vagy bármilyen más ok miatt bármikor (részben) törölje webáruházát, anélkül hogy a felhasználókat értesítenie kellene.

RENDELÉS ÁTVÉTELE / KISZÁLLÍTÁSA

Az átvételi cím annak a regisztrált kereskedőnek a boltcíme, amelytől rendelt, hacsak a regisztrált kereskedő webáruházában másként nem szerepel. A szállítási címet a megrendelés során határozza meg. A holnap Bakeronline nem vonható felelősségre a késve teljesített vagy „elfelejtett” megrendelések miatt. A regisztrált kereskedő felelős a megrendelés időben történő előkészítéséért és kézbesítéséért.

A végfelhasználó köteles az átvétel időpontjában megvizsgálni a küldeményt, ellenkező esetben elveszti jogait. A termékek minőségével kapcsolatos minden problémáról vagy hiányról azonnal értesíteni kell a regisztrált kereskedőt. A bizonyítási teher a végfelhasználóra hárul.

A regisztrált kereskedő nem felelős olyan késedelemért és / vagy nem teljesítésért, amelyet vis maior, sztrájk okozta nehézségek, szerverproblémák, szállítási vagy kommunikációs problémák, árvizek, tűz, weboldal hibák, fizetési szolgáltató hibái, vagy egyéb felsőbb hatalom okozott ... (korlátozás nélkül).

A regisztrált kereskedő nem vállal felelősséget a termék nem megfelelő, helytelen vagy felelőtlen használata által okozott károkért vagy személyi sérülésekért, vagy harmadik személy, illetve a végfelhasználó vagy képviselőjének súlyos gondatlansága vagy szándékos kötelességszegése által okozott károkért.

ÁRAK ÉS FIZETÉS

A Szolgáltatásainkon feltüntetett árak érvényesek. irányár esetén a tényleges ár kissé eltérhet a boltban (pl. olyan termékek esetében, amelyek ára kilogrammonként van meghatározva). A regisztrált kereskedő felelős az irányárak jelzéséért. Ha a Bakeronline által biztosított irányár funkciót használja, a végfelhasználó több emlékeztetőt kap a lehetséges árváltozásra vonatkozóan.

Az árak tartalmazzák az ÁFA-t, de lehetnek olyan további költségek, amelyeket nem tartalmaznak (pl.: szállítási költség). Ezek a kiegészítő költségek hozzáadódhatnak a megrendelés során. A regisztrált kereskedő felelős azért, hogy árait naprakészen tartsa. A megrendelést a rendszer nem dolgozza fel és nem továbbítja a regisztrált kereskedőhöz, ha a fizetést nem engedélyezték, kivéve, ha a végfelhasználó a kézhez vételkor történő fizetést választotta.

SZELLEMI TULAJDON

A Bakeronline szoftverével kapcsolatos minden jog, beleértve a Bakeronline védjegyét, nevét, logóját, tervét, elrendezését, kódját, koncepcióját, eljárásait ((korlátozás nélkül)) a Bakeronline tulajdonát képezi, és soha nem kerül átruházásra a végfelhasználó számára. A Bakeronline fényképésze által készített képek a Bakeronline tulajdonát képezik. A végfelhasználó csak személyes és nem kereskedelmi célokra jogosult felhasználni a Szolgáltatásokon át rendelkezésre álló információkat.

INFORMÁCIÓ

A regisztrált kereskedő felelős a termékinformációk helyességéért, és gondoskodnia kell arról, hogy ezek az információk helyesek és teljesek legyenek. A termékek megjelenítése a lehető legpontosabb, és a képeket a legnagyobb gondossággal készítik. Ezeket azonban csak szemléltetés céljából jelenítik meg, hogy megkönnyítsék a végfelhasználó választását. A tényleges termékek vizuálisan eltérhetnek (például szín, mennyiség és alak). A Bakeronline honlap nem tehető felelőssé a regisztrált kereskedő webáruházában szereplő helytelen vagy hiányos információkért.

ALKALMAZANDÓ JOG ÉS JOGSZABÁLYOK

A belga jog alkalmazandó. Kizárólag a Ghent bírósági körzetben található bíróságok jogosultak döntéshozatalra vita esetén. Ha a fenti feltételek bármelyike nem jogszerű, a többi feltétel ennek ellenére továbbra is alkalmazandó.

KAPCSOLAT

Minden, a Szolgáltatásaink használatával kapcsolatos kérdést, kérést vagy megjegyzést üdvözölünk, és a Bakeronline SA-hez, Adolf Baeyensstraat 53, B-9040 Gent, kérjük címezni. Felveheti velünk a kapcsolatot e-mailben az info@baker-online.hu címen.

A Szolgáltatásaink használata során feldolgozott összes személyes adatot kellő gondossággal kezeljük. További információ az adatvédelmi szabályzatról itt található

Sütik használatával javítjuk az Ön böngészési élményét. További információ a cookie-szabályzatról itt található.

Általános feltételek Regisztrált kereskedők

Nagyra értékeljük a Bakeronline SA-ben, Adolf Baeyensstraat 53, 9040 Gent, Belgium (áfa BE0543469620) (a továbbiakban: Bakeronline) társaságba helyezett bizalmát, és komolyan vesszük jogait. Ezek az általános feltételek tájékoztatják Önt jogi helyzetéről weboldalunk, a webes alkalmazás és az alkalmazás (a továbbiakban: Szolgáltatások) használata során.

Szolgáltatásaink elérésével vállalja, hogy betartja az alábbi feltételeket. Ezek a feltételek, valamint a végfelhasználókra vonatkozó fenti feltételek, vonatkoznak minden ajánlatra, megrendelésre, megállapodásra, … (korlátozás nélkül) a Bakeronline-al és / vagy azon keresztül.

SZOLGÁLTATÁS

A Bakeronline kommunikációs, rendelési és tranzakciós platformot kínál a regisztrált kereskedők és ügyfeleik, a végfelhasználók számára. A Bakeronline's Services szolgáltatáson keresztül a regisztrált végfelhasználók online rendelhetnek (és adott esetben fizethetnek) a regisztrált kereskedőknél. A Bakeronline nem szerződő fél, sem közvetítő, hanem csak a szükséges infrastruktúrát biztosítja a regisztrált kereskedők és végfelhasználók számára.

BELÉPÉSI FELTÉTELEK

Kereskedőként bármikor regisztrálhatja cégét Szolgáltatásainkon. A Bakeronline-nak azonban joga van megtagadni a regisztrációt, vagy visszaélés vagy csalás esetén visszavonhatja a regisztrációt. A regisztrációra nincs jog. A regisztráció után megkezdheti a személyes webáruháza létrehozását. Önnek joga van 15 napig ingyenesen áttekinteni a beállításokat. A 15. napon megkapja első számláját a következő 12 hónapra vonatkozóan, függetlenül a webáruház aktuális állapotától. A Bakeronline és a regisztrált kereskedő között a Bakeronline Szolgáltatásainak felhasználásáról szóló megállapodás a regisztráció pillanatában jön létre, a Bakeronline általi megerősítéssel, amely vagy e-mailben történik, vagy a regisztrált kereskedő számára a Szolgáltatásokhoz való hozzáférés engedélyezésével. Az első számla a megállapodás megerősítését is szolgálhatja. Maga a megállapodás az első számlával azonos héten kerül megküldésre. A bevezetéskor megkapja az Ön által kiválasztott marketing anyagot is.

A regisztrált kereskedő kötelezettséget vállal arra, hogy a Szolgáltatásainkra történő regisztráció során és után bevitt jelszavait és egyéb (személyes) adatait megvédi a jogosulatlan hozzáféréstől. Ha a regisztrált kereskedőnek tudomása van egy (potenciális) biztonsági sérülésről, például lopásról vagy (személyes) adatok jogosulatlan továbbításáról, vagy a regisztrált kereskedő úgy véli, hogy ilyen biztonsági sérülés megtörténhet, azonnal értesítenie kell a Bakeronline-t. A regisztrált kereskedő vagy bármely más (kapcsolódó) személy nem férhet hozzá más regisztrált személy vagy kereskedő felhasználói fiókjához. A regisztrált kereskedő vállalja, hogy rendszeresen frissíti a jelszavát.

SZÁMLÁZÁS

A Bakeronline számláit 30 napon kell megfizetni, kivéve, ha a számlán másként van feltüntetve. A Bakeronline csak havi díjat számít fel. A napi frissítések mindig ingyenesek lesznek. Amennyiben speciális módosításokat szeretne kapni webáruházában, úgy erre vonatkozóan ajánlatot teszünk. A standard fizetési mód a banki átutalás.

Minden olyan számla után, amelyet a határidőn belül nem teljes egészében fizettek ki, köteles – a törvény erejénél fogva és a késedelemre vonatkozó előzetes értesítés nélkül - havi 2 % mértékű késedelmi kamatot fizetni, amelynek során minden megkezdett hónap teljes hónapnak minősül, miközben az esedékes összeget növelik a behajtással összefüggésben a Bakeronline által fizetett összes beszedési költség, plusz a számla összegének 20% -a, legalább 150 euró (ÁFA nélkül) átalányösszegű kártérítés formájában, a Bakeronline magasabb kártérítés igénylésére vonatkozó jogának sérelme nélkül. A Bakeronline fenntartja a jogot arra is, hogy (ideiglenesen) offline állapotba helyezze a webáruházat vagy a weboldalt, amíg a tényleges és teljes kifizetést meg nem kapja.

KILÉPÉSI FELTÉTELEK

A felek megállapodása évente megújul, kivéve, ha a Bakeronline vagy a regisztrált kereskedő három hónappal a lejárat előtt írásban felmondja azt. Ebben az esetben a megállapodás az érvényes határidőn jár le, és a regisztrált kereskedővel kapcsolatos összes adatot törölni kell.

A VISSZAVONÁS JOGA

A végfelhasználónak joga van visszavonni a vásárlást, mindaddig, amíg a regisztrált kereskedő még nem hagyta jóvá a megrendelést. A regisztrált kereskedőnek mindig joga van megrendelést megtagadni. Jóváhagyás / elutasítás esetén a végfelhasználó e-mailt kap. Ez azt jelenti, hogy a végfelhasználónak már nincs joga visszavonni a vásárlását attól a pillanattól kezdve, amikor a regisztrált kereskedő jóváhagyja a megrendelést. Ekkor jön létre a megállapodás a regisztrált kereskedő és a végfelhasználó között. A végfelhasználó mindenkor felelősségre vonható a megrendelés kifizetéséért, amennyiben nincs jelen az átvétel időpontjában. Házhozszállítás esetén a végfelhasználó mindent megtesz annak érdekében, hogy a megrendelést a megbeszélt időpontban átvegye. Ha a végfelhasználó nem tud ennek eleget tenni ebben a pillanatban, akkor legalább két órával megelőzően köteles felvenni a kapcsolatot a regisztrált kereskedővel.

A regisztrált kereskedőnek csak gondos eljárási eljárási („best effort”) kötelezettsége van a Bakeronline webáruházán keresztül nyújtott hozzáférés, megrendelési eljárás, kézbesítés vagy egyéb szolgáltatások kapcsán. A kereskedőnek joga van, hogy karbantartás, frissítés vagy bármilyen más ok miatt bármikor (részben) törölje webáruházát, anélkül hogy a felhasználókat értesítenie kellene.

ÜGYFÉLKAPCSOLAT

A Bakeronline és a regisztrált kereskedő közötti megállapodás csak a Bakeronline és a regisztrált kereskedő jogait és kötelezettségeit határozza meg. A Bakeronline soha nem vonható felelősségre a regisztrált kereskedő és a végfelhasználó közötti kapcsolatból fakadó kötelezettségekért. A regisztrált kereskedő teljes felelősséggel tartozik webáruházáért (és annak kezeléséért) a Bakeronline felé. Ez azt is jelenti, hogy a Bakeronline soha nem vonható felelősségre a kárért és / vagy elmaradt haszonért, sztrájkokért, lehetőségek elvesztéséért, várt megtakarítások elvesztéséért, a rossz vezetésért, a (munka)idő pazarlásáért vagy a Bakeronline Szolgáltatások igénybevétele miatti jogellenes cselekedetekért, a szándékos cselekedetek kivételével. A regisztrált kereskedő mindenkor felelős a megrendelések időben történő elkészítéséért.

SZELLEMI TULAJDON

A Bakeronline szoftverével kapcsolatos minden jog, beleértve a Bakeronline védjegyét, nevét, logóját, tervét, elrendezését, kódját, koncepcióját, eljárásait ((korlátozás nélkül)) a Bakeronline tulajdonát képezi, és soha nem kerül átruházásra a regisztrált kereskedő számára. . A Bakeronline fényképésze által készített képek a Bakeronline tulajdonát képezik. A webáruház létrehozásához szükséges és a regisztrált kereskedő által átadott összes információ (például név, nyitvatartási idő, termékek stb.) a regisztrált kereskedő tulajdonát képezi. A regisztrált kereskedő és a Bakeronline tiszteletben tartja a megállapodás bizalmas jellegét és az abban szereplő összes megállapodást, kivéve jogi kötelezettség, vis maior esetét, vagy amennyiben ezen az információk már a megállapodás előtt ismertek voltak, vagy ha az információ köztudomású.

INFORMÁCIÓ

A regisztrált kereskedő felelős a termékinformációk helyességéért, és gondoskodnia kell arról, hogy ezek az információk helyesek és teljesek legyenek. A Bakeronline holnap nem tehető felelőssé a regisztrált kereskedő webáruházában szereplő helytelen vagy hiányos információkért.

ALKALMAZANDÓ JOG ÉS JOGSZABÁLYOK

A belga jog alkalmazandó. Kizárólag a Ghent bírósági körzetben található bíróságok jogosultak döntéshozatalra vita esetén. Ha a fenti feltételek bármelyike nem jogszerű, a többi feltétel ennek ellenére továbbra is alkalmazandó.

KAPCSOLAT

Minden, a Szolgáltatásaink használatával kapcsolatos kérdést, kérést vagy megjegyzést üdvözölünk, és a Bakeronline SA-hez, Adolf Baeyensstraat 53, B-9040 Gent, kérjük címezni. Felveheti velünk a kapcsolatot e-mailben az info@baker-online.hu címen.